Dự án triển khai

Cung cấp giáo hoàn thiện cho dự án Time City

Admin 28/02/2020
Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH Tân Trường Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Hoa ngày 09/10/2015, công ty TNHH Tân Trường Thành đã cung cấp 1000 bộ giáo hoàn thiện, 650 sàn thao tác sơn dầu , thang lên giáo ... trị giá của hợp đồng lên tới gần 700 triệu đồng.